Z TROSKĄ O ZDROWIE

W Swonco od samego początku założyliśmy, że nasze produkty muszą być nie tylko ekologiczne, przyjazne naturze, ale w pierwszej kolejności przyjazne i zdrowe dla ludzi. Wszystkie surowce, które używamy są pochodzenia roślinnego i zweryfikowane z EWG ( Environmental Working Group).
Coraz więcej osób decyduje się na zmianę stylu życia. Wybiera zdrową żywność, ekologiczne i zdrowe kosmetyki i środki czystości. My też o tym piszemy i zachęcamy do odrzucenia produktów, które naszpikowane są szkodliwymi związkami. Ta szkodliwość to nie tylko podrażnienia, alergie, ale niestety również i raki. O szkodliwości wielu substancji w środkach czystości mówią także naukowcy, przedstawiciele organizacji na rzecz ochrony środowiska „Substancje rakotwórcze powodują raka. Nie powodują tego u wszystkich, nie powodują tego od razu, ani nie powodują tego zawsze w przewidywalny sposób ”, powiedział Ken Cook z EWG. „Wiemy jednak, że istnieją czynniki chemiczne, które przyczyniają się, bezpośrednio lub pośrednio, do wywoływania raka. Podczas gdy naukowcy starają się rozwiązać ten problem, ich wniosek jest taki, że najlepiej jest unikać pewnego narażenia siebie na te substancje. Z kolei przedstawiciele przemysł chemicznego twierdzą, że są tylko śladowe ilości niebezpiecznych chemikaliów w produktach codziennego użytku. Używają terminu „części na miliard”, aby opisać maleńkie ilości, z który wchodzą w kontakt konsumenci. Cook twierdzi, że nawet niewielkie ilości mogą mieć duży wpływ – szczególnie na płody. Aby wyjaśnić „części na miliard”, Cook używa analogii jednego naleśnika w stosie o wysokości 4000 mil. Badania biomonitoringu pokazują, że jedna część na miliard dawek substancji rakotwórczych może być wykryta w krwi pępowinowej i może przyczyniać się do niskiej masy urodzeniowej, mniejszego obwodu głowy i problemów z tarczycą. „Niektórzy z nas są bardziej wrażliwi niż inni” – dodaje Cook. „Nie pozwól, aby ktokolwiek z branży chemicznej lub innego źródła powiedział ci, że coś w zakresie części na miliard nie ma znaczenia i nie ma skutków zdrowotnych, chyba że przeprowadzą badania, aby to udowodnić. Ponieważ nie wymagamy tych badań regularnie, uważamy, że narażenie na substancje chemiczne w połączeniu z podatnością niektórych osób może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ”.
W podobny sposób wypowiada się Profesor Uniwerstetu Mc Gilla z Montrealu w Kanadzie:
„Musisz myśleć o ryzyku zachorowania na raka w taki sam sposób, w jaki myślisz o ryzyku wypadku samochodowego. Określenie wszystkich czynników jest bardzo złożone, ale znane są czynniki ryzyka: nadmierna prędkość, jazda po pijanemu, problemy z hamulcami. To samo dotyczy raka. Niezdrowe nawyki, narażenie na szkodliwe produkty lub pewne problemy genetyczne oznaczają, że ryzyko jest wyższe ”, mówi dr Pollak

Dodaj komentarz

Z TROSKĄ O ZDROWIE